Overslaan en naar de inhoud gaan

Adviesorganen

Stuurgroep - bedrijven

 • Xenics is actief op zoek naar nieuwe toepassingen en markten waar infraroodcamera's en sensoren kunnen worden gebruikt. Het PLUXIN project geeft Xenics de mogelijkheid om de mogelijkheden en vereisten voor multispectrale SWIR- en infraroodcamera's te leren kennen.
 • Laboratorium ECCA heeft de expertise in huis om analytische methoden op te zetten in een routinematige omgeving en onder gecertificeerde omstandigheden.
 • Colruyt Group wil een meerwaarde creëren waarbij duurzame productie en consumptie centraal staan. PLUXIN gaat in op enkele van de uitdagingen waar de groep Colruyt mee te maken heeft, waaronder circulaire productie/economie, duurzame verpakkingen en inzichten voor near shore en offshore aquacultuur.
 • De Haven van Oostende richt zich op een duurzame maritieme bedrijfsvoering. Historische vervuiling en waterbeheer in relatie tot de binnenwateren worden erkend als een probleem. De haven is geïnteresseerd in de ontwikkeling van maritieme IOT en detectietechnologie voor plastic en zal meewerken aan het opzetten van een pilootproject in de haven van Oostende.
 • IMDC heeft de capaciteit in huis om de beweging van kunststoffen in rivieren en de zee in kaart te brengen. De kennis opgedaan uit PLUXIN onderzoek kan worden geïmplementeerd in de IMDC TELEMAC simulatiemodellen.
 • North Sea Port gelooft dat PLUXIN specifieke inzichten kan bieden in bronnen en flux of distributie van kunststoffen in de havengebieden. Interesse in de vervolgtrajecten rond verwijdering en de impact van plastic op de baggeractiviteiten.
 • ANTEA Group kan via PLUXIN inzicht krijgen in het gedrag van plstic in onze waterwegen en een platform bieden met relevante stakeholders uit de industrie, de wetenschap en het beleid. Antea Group zal bijdragen tot de ontwikkeling van een individuele holistische kijk op oplossingen voor de aanwezigheid van plastic, ondersteuning en ontwikkeling van (quasi) 3D-modellering inclusief veldvalidatie.
 • Multi NV is als ingenieursbureau actief in de maritieme en offshore sector met expertise op het gebied van ontwerp en engineering van drijvende constructies. Multi NV wil in PLUXIN helpen bij het ontwerp en de exploitatie van systemen om onze waterwegen op een efficiënte en economische manier te reinigen van kunststofafval.
 • Voor AQUAFIN is het nuttig om de belangrijkste bronnen van kunststofstromen in zoet water te detecteren en daarom is kennis nodig over detectiemethoden voor kunststof en de plastic flux. AQUAFIN zal infrastructuurlocaties stroomopwaarts voorzien voor het meten van de stroom, en wil vervolgtrajecten voor het verzamelen en filteren van plastic stroomopwaarts (bv. overstorten door netten, waterzuiveringsinstallaties).
 • Enviros survey richt zich op het leveren van innovatieve en geïntegreerde milieuoplossingen en is geïnteresseerd in het monitoren van diensten op het gebied van kunststoffen. 
 • DEME (DEC) is een wereldleider op het gebied van baggerwerken, waterbouwkunde en milieusanering. De DEC-groep wordt dagelijks geconfronteerd met zwerfvuil op zee en DEME wil verder bouwen aan de kennis in het reinigen van grond en rivieren van zwerfvuil op zee. DEME heeft PLUXIN nodig, vooral voor de opsporings- en fluxfase, want zonder gedetailleerde informatie over zwerfvuil op zee zijn ze niet in staat om efficiënte methodes te ontwikkelen voor de inzameling van zwerfvuil.
 • dotOcean NV levert technologie om autonome schepen in te zetten voor het in kaart brengen en ontdoen van plastic van waterwegen en zeeën. dotOcean biedt ook de GraviProbe aan, een sensordragerplatform voor in situ analyse van microplastics.
 • De Haven van Antwerpen is betrokken bij de werkpakketten van het PLUXIN project, en zal locaties in de haven ter beschikking stellen voor de testen. Daarnaast is de Haven van Antwerpen lid van de Catalisti Cluster, en is ze bereid om via Catalisti deel te nemen aan PLUXIN vervolgtrajecten.

Bedrijven die ook na de opstart van PLUXIN willen toetreden tot de stuurgroep kunnen dit doen volgens de VLAIO voorwaarden in overleg met de Blue Cluster en het PLUXIN consortium.

Belanghebbenden - organisaties

 • Zero Plastic Rivers vzw richt zich op het voorkomen, verwijderen en meten van plasticvervuiling van rivieren.
 • Proper Strand Lopers vzw bestaat uit een unieke, gemotiveerde groep vrijwilligers met ervaring met saneringsinitiatieven en sensibilisering. PLUXIN zal een platform bieden voor toekomstige samenwerkingen met de Proper Strand Lopers vzw op het vlak van burgerwetenschap, onderwijs, sensibilisering, en verwijdering van afval.
 • DOKano vzw wil graag meer kano's en minder vuil in de Gentse wateren. Dokano wil de wereld tonen vanuit een ander perspectief en stedelingen gelukkiger maken. DOKano wil bijdragen aan gedragsverandering, de ontwikkeling van duurzame steden en het behalen van de klimaatdoelstellingen.

Strategische adviesraad (SAB)

 • OVAM krijgt via PLUXIN input voor de nulmeting van de plastic flux in de Noordzee. De OVAM zal bijdragen tot de opvolging van dossiers met betrekking tot de milieumonitoring en de afvalverwerking.
 • Voor de Catalisti Cluster zal PLUXIN een spill-over effect hebben op de recyclagebedrijven die deze technologieën gebruiken en ontwikkelen. Andere valorisatiemogelijkheden worden gezien in de opvolgingsfase van dit project. Eens de ecologische kunststofafvalstromen gedetecteerd en in kaart gebracht zijn (en hopelijk ingezameld), kan samen met de recyclagebedrijven een valorisatiestrategie voor deze kunststofafvalstromen worden uitgewerkt.
 • De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) is onlangs een meerjarig onderzoeksproject gestart over (micro)plastic in het oppervlaktewater en is partner in het interregionale EMR-project LIVES (reductie van kunststofafval in de Maas). Het delen van kennis, gegevens en netwerken met relevante actoren zal een snelle respons op deze opkomende verontreinigingsuitdaging bevorderen.
 • POM West-Vlaanderen zal deelnemen aan de workshops en vergaderingen. POM's netwerk van KMO's en R&D-instituten zal zeer relevant zijn in het gebruik en de verspreiding van de resultaten van PLUXIN.
 • Het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) van de Vlaamse overheid zit op de eerste rij om de kennisoverdracht naar innovatieve marktspelers in Vlaanderen en de evolutie in deze ontwikkelende markt op te volgen.
 • Het Departement Marien Milieu van de Federale Overheidsdienst Leefmilieu voert het federale actieplan voor zwerfvuil op zee uit. De PLUXIN-macroplastic gegevens kunnen binnen deze programma's verder gepromoot of geïmplementeerd worden. Het departement vertegenwoordigt België in vele EU- en wereldwijde initiatieven en de resultaten van PLUXIN kunnen nadien door de FOD verder verspreid worden op regionaal, nationaal, EU- of internationaal niveau.
 • Het verminderen van microplastics (incl. microvezels) wordt steeds belangrijker voor textielbedrijven. Centexbel-VKC (CTB) verzorgt verbindingen met het InterReg-project SeaBioComp en andere EU-projecten op het gebied van bio-textiel en bio-composieten.
 • Sinds 2014 hebben vijftien EU-landen en Brazilië 18,2 miljoen euro vastgelegd voor onderzoek naar de ecologische aspecten van microplastics in het mariene milieu in het kader van JPI Oceans. Zo kan JPI Oceans concrete verbanden leggen met deze onderzoeksprojecten en de resultaten ervan verspreiden. JPI Oceans biedt een overzicht van het onderzoeksbeleidslandschap en de toekomstige mogelijkheden.
 • Vlaamse Waterweg en Vakgroep MOW is geen lid van de PLUXIN SAB, maar is bereid om mee te werken aan het project wanneer hun inbreng nodig is.

Bevestigde wetenschappelijke adviesraad (ScAB)

Nationaal

 • KU Leuven - CHEMARTS
 • VITO NV - Sustainable Materials Management,
 • Antwerpse Maritieme Academie (HZS)
 • UHasselt - Centrum voor milieuwetenschappen
 • ILVO
 • UAntwerpen - iPRACS
 • KBIN
 • UGent - Afdeling Groene Chemie en Technologie
 • UGent – MarBiol
 • INBO
 • Hogeschool VIVES Campus Kortrijk

Internationaal

 • Noorwegen - GRID-Arendal
 • Spanje - Instituto Espanol de Oceanografia (IEO)
 • Zweden - Universiteit van Stockholm
 • USA - Universiteit van Connecticut