Overslaan en naar de inhoud gaan

De Blauwe Cluster

Hoe past het PLUXIN-project in de roadmap van De Blauwe Cluster

Sinds de oprichting van De Blauwe Cluster is de gezondheid van de oceanen een belangrijk innovatiedomein, met daarin het opruimen van plastic afval in kust- en estuaria als prioriteit. Niet enkel omwille van de verminderde impact op het ecosysteem, maar ook omdat dit mogelijkheden biedt voor economische valorisatie in Vlaanderen. Het PLUXIN-project past dus perfect binnen de ambities van De Blauwe Cluster.

De doelstellingen van het PLUXIN-project zijn heel gelijklopend aan deze van de innovatieroadmap 'Oceaanvervuiling & afvaloplossingen' met plasticdetectie als één van de prioriteiten. Het transversale thema 'Smart Sea' is verweven in PLUXIN via de beeldherkenningsalgoritmes voor de automatisch detectie van plastic afval. PLUXIN zal in de eerste plaats de verspreiding van plastic in ruimte en tijd in kaart brengen. De verzamelde informatie zal eveneens relevant zijn binnen het innovatiedomein 'Blauw Toerisme'. De algemene opzet van PLUXIN met een breed consortium van Vlaamse onderzoeksgroepen, die nauw samenwerken met relevante industriële actoren, is volledig in lijn met de doelstellingen van De Blauwe Cluster.