Overslaan en naar de inhoud gaan

Over PLUXIN

Plastic is wereldwijd verspreid en wordt in toenemende concentraties in mariene ecosystemen gerapporteerd. Plastic breekt traag af in het mariene milieu, waardoor het wereldwijde plasticprobleem ons decennialang zal achtervolgen. Het is van groot belang om plastic aan de bron te verwijderen, dus voor het in het mariene milieu terechtkomt.

Momenteel hebben we weinig inzicht in de whereabouts van het plastic. We weten niet waar het precies voorkomt, in welke concentraties, en hoe en hoeveel het vanuit rivieren en kanalen naar zee toe stroomt.

We ontwikkelen nieuwe detectiemethoden om de verspreiding van plastics en de flux naar zee beter in kaart te brengen. Ook werken we een automatische manier van beeldverwerking uit om plastics te onderscheiden van ander drijvend afval.

Een centrale doelstelling in dit project is het opstellen en verfijnen van een tweedimensionaal-horizontaal (2DH) verspreidingsmodel voor plastic. Het model voeden we met gegevens uit labo-experimenten en veldbemonsteringen.

PLUXIN is een breed gedragen project over plastic zwerfvuil. Het heeft de ambitie om de huidige kennislacunes in de plastic flux aan te pakken, maar ook om alle betrokken actoren in dit domein samen te brengen. Het consortium wil bijkomende innovatie in Vlaamse bedrijven stimuleren, en de onderzoeksinspanningen naar plasticvervuiling in mariene, estuariene en zoetwatermilieus harmoniseren.

Workflow doorheen het project

Onderzoeksaanpak en interacties tussen de kennisinstellingen

Een centraal punt in PLUXIN is het tweedimensionaal-horizontaal (2DH) plasticverspreidingsmodel dat informatie geeft over de whereabouts van micro- en macroplastic in aquatische ecosystemen. Het departement bouwkunde van de KU Leuven neemt het voortouw in de ontwikkeling en de calibratie ervan (Werkpakket 3).

De KU Leuven en de UGent werken samen aan een verticaal bewegingsexperiment. In dit labo-gebaseerd experiment (Werkpakket 2) onderzoeken we hoe kunststoffen bewegen in de waterkolom en in welke mate dit varieert naargelang het polymeertype, de vorm en afmetingen, de hoeveelheid biofouling, enz. Deze informatie dient als input voor het plastic verspreidingsmodel (Werkpakket 3).

Veldwaarnemingen door VLIZ, VITO, UGent en UAntwerpen over hoeveelheden plastic (Werkpakket 4 en 5) zullen het 2DH-model voeden en valideren. De specifieke focus in Werkpakket 5 ligt op de detectie van plastic afval door middel van teledetectie en is in handen van het VITO.

Het VLIZ zal samen met de Blauwe Cluster een aantal activiteiten organiseren voor een optimale gegevensoverdracht vanuit de wetenschap richting de bedrijven (Werkpakket 6). De resultaten en valorisatieplannen zullen besproken worden met en voorgesteld worden aan alle geĆÆnteresseerde stakeholders tijdens tussentijdse thematische sessies en tijdens een slotevenement.

VLIZ is projectcoƶrdinator en staat in voor de administratieve en wetenschappelijke opvolging van het PLUXIN-project (Werkpakket 1).

Ontdek meer over