Overslaan en naar de inhoud gaan

Valorisatie & Innovatie

Voor elk vervolgproject dat wordt opgezet binnen een van de 10 thematische cases zal het PLUXIN-projectconsortium ondersteuning bieden in de voorbereidingsfase. Daarnaast zullen wetenschappers van de Wetenschappelijke Adviesraad (wetenschappers en deskundigen) en de Strategische Adviesraad (beleidsmakers), die aangeven geïnteresseerd te zijn in specifieke vervolgprojecten, worden betrokken bij de verdere ontwikkeling van deze projecten. Alle activiteiten in het kader van deze cases worden uitgevoerd in overleg met de bedrijven van de Stuurgroep.

Case 1: Surveillancesysteem voor kunststof

Sensorbewakingssystemen voor snelle detectie van plastic afval op moeilijk bereikbare plaatsen en voor de detectie van lozingen.

 

Case 2: Geautomatiseerde verwijdering van plastic

Drijvend plastic opruimen met een nieuw ontwikkelde 'zwermtechnologie' die gebruik maakt van meerdere autonome kleine schepen.

 

Case 3: Prioritisering verwijdering stroomopwaarts

De PLUXIN 2DH visualisatietool duidt de meest geschikte locaties aan voor efficiënte inzet van plasticsaneringstechnologieën.

 

Case 4: Plastics in een circulaire economie

Eerste stappen zetten naar het upcyclen en recyclen van ondergewaardeerd verweerd plastic afval in een circulaire economie.

 

Case 5: Baselinemeting voor plasticstroom naar de Noordzee

Nulmeting voor het aftoetsen van het Vlaams Actieplan Marien Afval, dat tegen 2025 de instroom van plastic in het mariene milieu met 75% wil verminderd zien.

 

Case 6: Blauw toerisme

Hoe vermijden dat plasticvervuiling het gevoel van welzijn bij een verblijf aan de kust negatief kan beïnvloeden.

 

Case 7: Schoon proceswater voor de voedingsindustrie

Hoeveel microplastics zit in het proceswater afkomstig uit onze waterlopen? En moeten we het verwijderen voor gebruik in de voedingsindustrie?

 

Case 8: Zeewaterkwaliteit voor aquacultuuractiviteiten

Het PLUXIN 2DH visualisatietool, in combinatie met Noordzeestroommodellen, duidt de meest geschikte locaties aan aquacultuur in de Belgische Noordzee.

 

Case 9: Geautomatiseerde microplasticdetectie

Het ontwikkelen en implementeren van geautomatiseerde en gestandaardiseerde detectie en kwantificering van microplastics.

 

Case 10: Selectieve verwijdering van microplastics

De 2DH visualisatietool geeft info over de potentie van slibrecyclageprocessen voor microplastics in kustgebieden, havens en rivieren.