Overslaan en naar de inhoud gaan

Case 3: Prioritisering verwijdering stroomopwaarts

In dit geval wordt de PLUXIN 2DH visualisatietool gebruikt om te bepalen welke gebieden het meest geschikt zijn voor het verwijderen van kunststof en, afhankelijk van het gedrag van de kunststof, hoe deze het best verwijderd kan worden. Om dit te valoriseren is een grondige kennis van de plastic flux in het aquatisch milieu nodig. De vertaling van PLUXIN-kennis en gegevens naar nuttige informatie zal per omgeving worden aangepast, bijvoorbeeld voor kleine havens en jachthavens of voor complexere systemen zoals grote havens met meer industriële activiteit en verkeer. De PLUXIN 2DH visualisatietool zal gebruikt worden om geschikte locaties te selecteren om de verwijderingsefficiëntie van kunststofsaneringstechnologieën te illustreren (bv. kunststofvangers of baggertechnieken).