Overslaan en naar de inhoud gaan

Pluxin workshop rond Plastic catchers

Op vrijdag 12 maart organiseerde VLIZ, in samenwerking met de Blauwe Cluster, een online workshop rond ‘Plastic Catchers’. Deze workshop rond wegvangsystemen voor plastic zwerfvuil in aquatische milieus kadert binnen het VLAIO cSBO PLUXIN project.

De 34 deelnemers, een mix van leden van het consortium, de stuurgroep en de strategische adviesraad, kregen een overzicht van bestaande plastic catcher systemen. Deze nieuwe kennis werd gevaloriseerd aan de hand van de North Sea Port case studie en mogelijke vervolgtrajecten voor de PLUXIN-leden werden besproken. Met een aantal meerkeuze en open vragen werd bij de deelnemers gepolst naar hun toekomstvisie voor Vlaanderen (en erbuiten). Er werd dieper ingegaan op belangrijke opportuniteiten, zoals het verder ontwikkelen van autonome systemen voor het wegvangen van plastic. Ook duidelijke kennishiaten, waaronder de mogelijke ecologische effecten en het zeer beperkte aanbod voor het verzamelen en verwijderen van het plastic in de ganse waterkolom en de bodem, kwamen aan bod.

De workshop bracht inzichten die de PLUXIN-roadmap en mogelijke vervolgtrajecten zullen voeden, en bevorderde de samenwerking tussen de deelnemers.

Het consortium en de Blauwe Cluster wensen hierbij de aanwezigen te bedanken voor hun constructieve bijdragen.

Op de PLUXIN-website (www.pluxin.be) vind je meer informatie over het project, de partners, de leden van de stuurgroep, de wetenschappelijke adviesraad en de strategische adviesraad. Ook de wetenschappelijke activiteiten en mogelijke valorisatietrajecten van het PLUXIN-project worden toegelicht. Contact: Lisa Devriese (lisa.devriese@vliz.be), Ine Moulaert (ine.moulaert@vliz.be) & Lien Loosvelt (lien.loosvelt@blauwecluster.be)