Overslaan en naar de inhoud gaan

Startvergadering zet prioriteiten uit voor het PLUXIN-project

Op maandag 9 november werd het officiële startschot gegeven voor het PLUXIN-project. Deze startvergadering had tot doel de leden van de stuurgroep en de adviesgroep te informeren over de PLUXIN-activiteiten en doelstellingen, en vervolgens de interessevelden, noden en verwachtingen van deze leden te doorgronden. Deze online vergadering telde 37 deelnemers.

Een presentatie over het PLUXIN-project en de wetenschappelijke werkpakketten illustreerde de activiteiten en doelstellingen van het project. In het PLUXIN (Plastic Flux for Innovation and Business Opportunities in Flanders) project gaan we op zoek naar nieuwe wetenschappelijke inzichten in de plastic problematiek. Hierbij wensen we de stroom van plastic vanuit rivieren en havens naar het mariene milieu te kwantificeren, en zo hotspots voor plastic vervuiling te identificeren. Daarnaast zetten we in op de samenwerking tussen industrie, overheid en kennisinstellingen en streven we naar innovatie voor en door Vlaamse bedrijven.

WP6

 

Vervolgens gaf Annelies Scholaert van OVAM een toelichting over de waarde van plastic afval en kunststoffen in de kringloop, iets wat de leden van de stuurgroep als cruciale kennis beschouwen voor de verdere uitwerking van valorisatietrajecten over plastic afval. Een interactieve sessie verduidelijkte de interessevelden van de stakeholders, wat sturing moet bieden voor de micro- en macroplastic vervolgtrajecten. Op basis van de interesse en noden van de stakeholders, besliste men om een overkoepelend thema over collectiesystemen voor plastic zwerfvuil in kustwateren en waterlopen te initiëren. De interessevelden en vervolgtrajecten van de stakeholders voeden de roadmap die doorheen het PLUXIN-project verder verfijnd zal worden. Het doel van deze roadmap is om de samenwerking en de nieuwe initiatieven van het PLUXIN-platform weer te geven. Hierin zal een overzicht geboden worden van de nieuwe innovatie-initiatieven en valorisatietrajecten opgestart door de partners en stakeholders van het PLUXIN-project in de brede context van plastic zwerfvuil en microplastics.

Het consortium en de Blauwe Cluster wensen hierbij de aanwezigen te bedanken voor hun constructieve bijdragen die de nodige sturing geven aan het PLUXIN-werkpakket over valorisatie.

De PLUXIN-website (www.pluxin.be) is operationeel, en bundelt de informatie over het project, de partners, de leden van de stuurgroep, de wetenschappelijke adviesraad en de strategische adviesraad. Ook de wetenschappelijke activiteiten en mogelijke valorisatietrajecten van het PLUXIN-project worden toegelicht.

Contact: Lisa Devriese, Gert Everaert & Kristien Veys