Overslaan en naar de inhoud gaan

UAntwerpen - Onderzoeksgroep Ecosysteembeheer (ECOBE)

Expertise

De onderzoeksgroep Ecosysteembeheer (ECOBE) ontwikkelde een monitoringstrategie voor de plasticvervuiling in de Zeeschelde. In tegenstelling tot de lopende studies wereldwijd die enkel gericht zijn op de drijvende fractie, maakt hun onderzoek gebruik van verschillende technieken om niet alleen de drijvende macroplastische fractie op te vangen, maar ook de zwevende kunststoffen en het macroplastisch walsen over de rivierbodem. UAntwerpen heeft expertise in huis om de voorraad en de flux van macroplastics op een zeer nauwkeurige manier te bepalen.

Rol in PLUXIN

In dit project willen we de flux en het materiaal van macroplastics in het Schelde-estuarium (periode 2020-2022) bepalen, met een gedetailleerde analyse van de karakteristieken en het gedrag van de kunststoffen.


Uitdaging

Remote sensing technieken 'zien' vaak alleen de drijvende fractie of zwevende fractie in de bovenste waterlagen. Zeker in troebele wateren. Om de totale plastic stroom (niet alleen de drijvende fractie) en plastic hotspots te bepalen op basis van remote sensing, is het essentieel om goede observatiegegevens te hebben voor modelkalibratie en -validatie. Gegevens die de diepteverdeling van plastic in de waterkolom onder verschillende getijden- en hydrologische omstandigheden onthullen, zijn nodig om teledetectiegegevens te relateren aan de totale plastic flux. Een intensieve monitoring van macroplastic in de waterkolom is daarom essentieel.


Contact

Bert Teunkens