Overslaan en naar de inhoud gaan

UGent - Laboratorium voor Milieutoxicologie en Aquatische Ecologie (GhEnToxLab)

Expertise

GhEnToxLab onderzoekt de gevolgen van potentieel schadelijke stoffen in het milieu. Ze doen dit op verschillende niveaus van de biologische organisatie om de eventuele ecologisch risico’s goed in te kunnen schatten.  In het afgelopen decennium heeft dit onderzoek zich beziggehouden met de beoordeling van de verspreiding, mogelijke effecten en risico's van microplastics in aquatische milieus.

Rol in PLUXIN

De taken in PLUXIN zijn dan ook in lijn met de onderzoeksdoelstellingen van GhEnToxLab en dragen bij aan de beoordeling, kwantificatie en eventueel sanering van het (micro)plasticprobleem en zullen dus voortbouwen op de expertise van het team.

Uitdaging

De belangrijkste uitdaging is het experimenteel bestuderen van het gedrag van (verschillende soorten) kunststoffen in het aquatisch milieu: hun stijg- en bezinkingssnelheden bepalen in functie van parameters zoals dichtheid, diameter, vorm en andere. De resultaten van dit onderzoek zullen dienen als input voor het distributiemodelonderzoek van de KU Leuven.

Daarnaast zullen veldmetingen op de horizontale en verticale verdeling van microplastics in de waterkolom en hun aanwezigheid in de sedimenten (bezinking) worden uitgevoerd om de modelontwikkeling en validatie ervan te ondersteunen, alsook om het distributiepatroon en de hotspots in de bestudeerde waterlopen te identificeren.

Contact

Colin Janssen